Tips Index

          數據
(賽日貼士指數Vs初步貼士指數)
數據2
(獨贏VS賽日貼士指數)
 
場次馬號馬名檔位負磅騎師練馬師獨贏初步指數(排名)賽日指數(排名)升跌TPW升跌TPW名次
1
跑馬地
草地
1800米
第五班
1神舟飛駒11135湯普新韋達24.0099.00 (12)0.00 (12)99.00(100.00%)    24.00(100.00%)    
2樂捉鳥7135周俊樂沈集成20.0029.90 (7)0.00 (11)29.90(100.00%)    20.00(100.00%)    
3大登殿4134潘頓賀賢4.405.00 (2)0.00 (10)5.00(100.00%)    4.40(100.00%)    
4國大合9133蔡明紹廖康銘11.0099.00 (11)0.00 (9)99.00(100.00%)    11.00(100.00%)    
5豐盛多彩6131鍾易禮黎昭昇10.009.10 (4)0.00 (8)9.10(100.00%)    10.00(100.00%)    
6全才8131布文葉楚航13.0099.00 (10)0.00 (7)99.00(100.00%)    13.00(100.00%)    
7綫路菁英3129梁家俊巫偉傑16.0099.00 (9)0.00 (6)99.00(100.00%)    16.00(100.00%)    
8光明先驅2123班德禮姚本輝9.7032.20 (8)0.00 (5)32.20(100.00%)    9.70(100.00%)    
9鑽石福將5123賀銘年蔡約翰4.303.10 (1)0.00 (4)3.10(100.00%)    4.30(100.00%)    
10赤子雄心12123田泰安方嘉柏13.006.90 (3)0.00 (3)6.90(100.00%)    13.00(100.00%)    
11皇金風速1120巴度蘇偉賢12.0010.70 (5)0.00 (2)10.70(100.00%)    12.00(100.00%)    
12威力星10119董明朗鄭俊偉10.0015.60 (6)0.00 (1)15.60(100.00%)    10.00(100.00%)    
2
跑馬地
草地
1200米
第五班
1潮州大兄5135巴度文家良10.006.70 (4)0.00 (12)6.70(100.00%)    10.00(100.00%)    
2精明勇駿10135布文蘇偉賢7.209.50 (5)0.00 (11)9.50(100.00%)    7.20(100.00%)    
3紅鬃烈馬7134湯普新葉楚航7.304.90 (1)0.00 (10)4.90(100.00%)    7.30(100.00%)    
4謙謙君子3134艾兆禮呂健威9.1099.00 (12)0.00 (9)99.00(100.00%)    9.10(100.00%)    
5喜駿風采8133蔡明紹巫偉傑20.0034.20 (9)0.00 (8)34.20(100.00%)    20.00(100.00%)    
6智勝攻略1132霍宏聲廖康銘6.005.70 (2)0.00 (7)5.70(100.00%)    6.00(100.00%)    
7飛躍凱旋9129田泰安韋達9.606.20 (3)0.00 (6)6.20(100.00%)    9.60(100.00%)    
8天時明駒11128周俊樂大衛希斯11.0011.70 (6)0.00 (5)11.70(100.00%)    11.00(100.00%)    
9星際精英4124班德禮容天鵬14.0099.00 (11)0.00 (4)99.00(100.00%)    14.00(100.00%)    
10錢途光明12123梁家俊丁冠豪15.0022.30 (8)0.00 (3)22.30(100.00%)    15.00(100.00%)    
11富存大師6121賀銘年黎昭昇15.0099.00 (10)0.00 (2)99.00(100.00%)    15.00(100.00%)    
12蒲俠超得2115楊明綸鄭俊偉7.6021.40 (7)0.00 (1)21.40(100.00%)    7.60(100.00%)    
3
跑馬地
草地
1000米
第四班
1超勁火力4130田泰安廖康銘11.0012.50 (4)0.00 (12)12.50(100.00%)    11.00(100.00%)    
2顏色王子8129霍宏聲韋達15.0032.20 (9)0.00 (11)32.20(100.00%)    15.00(100.00%)    
3勝萬金10129鍾易禮告東尼6.8013.50 (6)0.00 (10)13.50(100.00%)    6.80(100.00%)    
4隼閣11128楊明綸大衛希斯47.0099.00 (12)0.00 (9)99.00(100.00%)    47.00(100.00%)    
5超額認購12128巴度賀賢16.008.40 (3)0.00 (8)8.40(100.00%)    16.00(100.00%)    
6美麗緣分3127蔡明紹羅富全5.505.60 (2)0.00 (7)5.60(100.00%)    5.50(100.00%)    
7龍東傳承1127湯普新文家良13.0099.00 (11)0.00 (6)99.00(100.00%)    13.00(100.00%)    
8快如龍6127艾兆禮黎昭昇5.003.00 (1)0.00 (5)3.00(100.00%)    5.00(100.00%)    
9輗多福5126巫顯東徐雨石8.8013.00 (5)0.00 (4)13.00(100.00%)    8.80(100.00%)    
10電路七號9125潘頓巫偉傑12.0015.80 (7)0.00 (3)15.80(100.00%)    12.00(100.00%)    
11鑽飾翱翔7123賀銘年姚本輝22.0099.00 (10)0.00 (2)99.00(100.00%)    22.00(100.00%)    
12精益大師2119班德禮葉楚航7.2022.30 (8)0.00 (1)22.30(100.00%)    7.20(100.00%)    
4
跑馬地
草地
1650米
第四班
1聖鑽神駒11134陳嘉熙容天鵬29.0074.20 (10)0.00 (12)74.20(100.00%)    29.00(100.00%)    
2建測羣英2134周俊樂大衛希斯15.0017.10 (6)0.00 (11)17.10(100.00%)    15.00(100.00%)    
3皇仁福星3130田泰安伍鵬志7.707.40 (4)0.00 (10)7.40(100.00%)    7.70(100.00%)    
4金發銀發9128艾兆禮呂健威8.0031.80 (7)0.00 (9)31.80(100.00%)    8.00(100.00%)    
5紅海勁4125潘頓文家良3.503.80 (1)0.00 (8)3.80(100.00%)    3.50(100.00%)    
6皇者驕傲7124賀銘年方嘉柏7.2099.00 (12)0.00 (7)99.00(100.00%)    7.20(100.00%)    
7金德義5123董明朗賀賢6.805.40 (3)0.00 (6)5.40(100.00%)    6.80(100.00%)    
8友誼喜悅6123湯普新姚本輝27.0074.20 (9)0.00 (5)74.20(100.00%)    27.00(100.00%)    
9美麗歡聲8122鍾易禮告東尼9.405.00 (2)0.00 (4)5.00(100.00%)    9.40(100.00%)    
10勇晉當銳10122梁家俊沈集成22.0044.50 (8)0.00 (3)44.50(100.00%)    22.00(100.00%)    
11星雲浩騰12119蔡明紹葉楚航22.0012.40 (5)0.00 (2)12.40(100.00%)    22.00(100.00%)    
12中華叻叻1117楊明綸徐雨石16.0099.00 (11)0.00 (1)99.00(100.00%)    16.00(100.00%)    
5
跑馬地
草地
1200米
第三班
1八駿巨昇4135鍾易禮告東尼7.909.60 (4)0.00 (9)9.60(100.00%)    7.90(100.00%)    
2電源之駒1129布文文家良8.2034.20 (7)0.00 (8)34.20(100.00%)    8.20(100.00%)    
3添開心5127巴度伍鵬志5.904.40 (2)0.00 (7)4.40(100.00%)    5.90(100.00%)    
4能文能武6126艾兆禮呂健威18.0099.00 (9)0.00 (6)99.00(100.00%)    18.00(100.00%)    
5精算暴雪3126潘頓蔡約翰2.402.60 (1)0.00 (5)2.60(100.00%)    2.40(100.00%)    
6撼天鐵翼9124班德禮韋達7.506.70 (3)0.00 (4)6.70(100.00%)    7.50(100.00%)    
7昇瀧駒8121霍宏聲廖康銘11.0032.20 (6)0.00 (3)32.20(100.00%)    11.00(100.00%)    
8知道長勝7118梁家俊沈集成15.0013.50 (5)0.00 (2)13.50(100.00%)    15.00(100.00%)    
9久久為金2118董明朗賀賢24.0099.00 (8)0.00 (1)99.00(100.00%)    24.00(100.00%)    
6
跑馬地
草地
1200米
第四班
1電訊飛車5135布文徐雨石6.204.60 (2)5.30 (3)0.70(15.22%) 879950%20% 0.90(14.52%) 833633%10%
2時尚風趣7134周俊樂容天鵬4.903.20 (1)3.40 (1)0.20(6.25%) 808050%21% 1.50(30.61%) 772849%18%
3金鼓齊昇10128潘頓沈集成7.906.80 (4)5.50 (4)1.30(19.12%) 701643%15% 2.40(30.38%) 856331%9%
4馬利奧2128巴度賀賢36.0099.00 (12)99.00 (12)= 307658%2% 63.00(63.64%) 19268%1%
5砂漿金剛3128梁家俊丁冠豪8.0014.80 (5)13.00 (5)1.80(12.16%) 234432%10% 5.00(38.46%) 271432%10%
6好戰小子9128董明朗呂健威25.0099.00 (11)99.00 (11)= 307658%2% 74.00(74.75%) 185611%3%
7華麗活力4126賀銘年羅富全12.0099.00 (10)99.00 (10)= 307658%2% 87.00(87.88%) 63619%5%
8金莊令11125班德禮姚本輝19.0032.20 (6)38.40 (7)6.20(19.25%) 70118%4% 19.40(50.52%) 137119%4%
9妙玲瓏1124艾兆禮巫偉傑5.504.80 (3)5.10 (2)0.30(6.25%) 808050%21% 0.40(7.27%) 756435%10%
10馬有運8124田泰安伍鵬志8.6074.20 (7)32.20 (6)42.00(56.60%) 23515%3% 23.60(73.29%) 61927%7%
11戰鬥英雄12122陳嘉熙方嘉柏17.0099.00 (9)99.00 (9)= 307658%2% 82.00(82.83%) 112616%4%
12誠心所願6116鍾易禮韋達19.0099.00 (8)99.00 (8)= 307658%2% 80.00(80.81%) 114714%3%
7
跑馬地
草地
1650米
第三班
1亞機拉6132鍾易禮告東尼6.405.70 (2)6.30 (3)0.60(10.53%) 707832%10% 0.10(1.56%) 759735%10%
2銀亮光速1131周俊樂呂健威12.0019.30 (6)18.10 (6)1.20(6.22%) 84226%8% 6.10(33.70%) 203325%7%
3十八掌3126班德禮沈集成7.206.10 (3)5.00 (2)1.10(18.03%) 709343%15% 2.20(30.56%) 772849%18%
4獨角獸5125布文方嘉柏3.003.70 (1)3.50 (1)0.20(5.41%) 488557%25% 0.50(14.29%) 620565%33%
5大學生8123蔡明紹韋達10.0022.30 (7)25.20 (7)2.90(13.00%) 127121%6% 15.20(60.32%) 191628%8%
6日日型10122湯普新羅富全20.0099.00 (10)99.00 (10)= 307658%2% 79.00(79.80%) 118715%3%
7唯美主義7121潘頓伍鵬志8.507.20 (5)8.30 (4)1.10(15.28%) 735532%10% 0.20(2.35%) 759735%10%
8陸知4121賀銘年黎昭昇14.0099.00 (9)99.00 (9)= 307658%2% 85.00(85.86%) 78620%5%
9安泰9120艾兆禮蔡約翰8.406.30 (4)9.00 (5)2.70(42.86%) 702729%9% 0.60(6.67%) 573741%14%
10駿行星2120田泰安方嘉柏17.0099.00 (8)39.60 (8)59.40(60.00%) 95818%5% 22.60(57.07%) 157520%4%
8
跑馬地
草地
1200米
第三班
1伊臣7135布文羅富全10.0010.10 (6)0.00 (10)10.10(100.00%)    10.00(100.00%)    
2歡樂至寶6129艾兆禮呂健威5.003.00 (1)0.00 (9)3.00(100.00%)    5.00(100.00%)    
3有財有勢2128賀銘年蔡約翰9.508.80 (5)0.00 (8)8.80(100.00%)    9.50(100.00%)    
4鈁糖武士10126陳嘉熙方嘉柏9.808.60 (4)0.00 (7)8.60(100.00%)    9.80(100.00%)    
5爆笑1126鍾易禮告東尼4.7024.50 (7)0.00 (6)24.50(100.00%)    4.70(100.00%)    
6祥勝霸駒8122班德禮韋達21.0099.00 (10)0.00 (5)99.00(100.00%)    21.00(100.00%)    
7爭金奪冠4119蔡明紹巫偉傑7.607.60 (3)0.00 (4)7.60(100.00%)    7.60(100.00%)    
8勇威神駒5118潘頓沈集成6.506.60 (2)0.00 (3)6.60(100.00%)    6.50(100.00%)    
9旭日昇9117田泰安伍鵬志14.0074.20 (8)0.00 (2)74.20(100.00%)    14.00(100.00%)    
10心想事成3117湯普新廖康銘10.0099.00 (9)0.00 (1)99.00(100.00%)    10.00(100.00%)    
9
跑馬地
草地
1200米
第四班
1無限美麗7135潘頓蔡約翰3.402.90 (1)2.90 (1)= 143763%32% 0.50(14.71%) 574651%20%
2精選威3134鍾易禮廖康銘14.0018.40 (5)24.30 (6)5.90(32.07%) 110221%6% 10.30(42.39%) 288521%6%
3銀進1132布文方嘉柏5.807.30 (4)6.40 (4)0.90(12.33%) 696242%15% 0.60(9.38%) 585141%14%
4大眾勝利12130湯普新羅富全43.0099.00 (12)79.20 (8)19.80(20.00%) 108212%3% 36.20(45.71%) 14711%1%
5皇帝英明9129田泰安韋達6.405.40 (3)5.20 (2)0.20(3.70%) 603140%14% 1.20(18.75%) 884632%9%
6多利神駒8127班德禮蘇偉賢12.0099.00 (11)79.20 (7)19.80(20.00%) 108212%3% 67.20(84.85%) 18723%6%
7勝利神駒2127巴度葉楚航12.0032.20 (6)15.10 (5)17.10(53.11%) 49728%9% 3.10(20.53%) 171721%6%
8星火燎原5127周俊樂容天鵬10.0099.00 (10)99.00 (12)= 307658%2% 89.00(89.90%) 31925%7%
9天生夠響6126霍宏聲伍鵬志26.0099.00 (9)99.00 (11)= 307658%2% 73.00(73.74%) 175411%3%
10青春力量4125梁家俊大衛希斯28.0099.00 (8)99.00 (10)= 307658%2% 71.00(71.72%) 167010%3%
11花好月盈10121賀銘年黎昭昇8.004.50 (2)6.10 (3)1.60(35.56%) 976348%19% 1.90(23.75%) 899932%9%
12進優自在11121蔡明紹文家良24.0044.50 (7)99.00 (9)54.50(122.47%) 97711%3% 75.00(75.76%) 190512%3%